تیم مدیریتی

هیئت مدیره

عباس حسینی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسینی

مدیرعامل

کورش حسینی

عضو هیئت مدیره – امور بین‌الملل

مدیران کارخانه

عیسی بندپی
مدیر برنامه‌ریزی و تولید
احمد خسروانی
مدیر پایش کیفیت و آزمایشگاه
غلامحسین الهیاری
مدیر گروه مهندسی
عباس فراهانی
مدیر تضمین کیفیت و کنترل مدارک
مجتبی یاراحمدی
مدیر مالی و منابع انسانی

مدیران دفتر مرکزی

فرزانه عبدالوهاب
مدیر فروش
فهرست